Main content

  Ang Eligibility Guide (Patnubay Upang Malaman Kung Kwalipikado) para sa 2011

  Ang Eligibility Guide (Patnubay Upang Malaman Kung Kwalipikado) para sa 2012: Gamit ang kita sa tahanan at laki , tiyakin ang pagiging kwalipikado para sa pinansyal na diskwento.


  Laki ng PamilyaPanahon (Federal Poverty Guidelines, FPG) (100%) Bawat taonPanahon (Federal Poverty Guidelines, FPG) (100%) Bawat buwanKung ang kita ay sa ibaba 400% ng FPG (ipinapakita sa ibaba), karapat-dapat para sa Full sumulat-off Bawat taonKung ang kita ay sa ibaba 400% ng FPG (ipinapakita sa ibaba), karapat-dapat para sa Full sumulat-off - awat buwan
  1$11,170$930.84$44,680$3,723.36
  2$15,130$1,260.84$60,520$5,043.36
  3$19,090$1,590.84$76,360$6,363.36
  4$23,050$1,920.84$92,200$7,683.36
  5$27,010$2,250.84$108,040$9,003.36
  6$30,970$2,580.84$123,880$10,323.36
  7$34,930$2,910.84$139,720$11,643.36
  8$38,890$3,240.84$155,560$12,963.36
  Para sa bawat karagdagang tao, idagdag:$3,960$330$15,840$1,320